Bestuur compleet na snelle ALV

De drukke novembermaand voor de Koninklijke Harmonie Doorn werd dinsdagavond afgetrapt met de najaarsledenvergadering. De vergadering werd net als voorgaande keren goed bezocht.

Net iets over de klok van 8 uur opende voorzitter Richard Limpens de vergadering en heette de aanwezigen welkom. Na de mededelingen en notulen van de voorjaarsvergadering werd de Doorn Kalender 2016 gepresenteerd. Deze kalender wordt de komende weken door onze leden huis-aan-huis verkocht in Doorn.

De begroting van 2016 werd behandeld en goedgekeurd door de voltallige vergadering. Een ander belangrijk punt was de bestuursverkiezing. Bente van der Bijl had zich beschikbaar gesteld voor de overgebleven vacature binnen het bestuur. De ledenvergadering stemde unaniem voor, waardoor het bestuur vanaf nu weer helemaal compleet is. Na de rondvraag werd de vergadering om 21.00 uur afgesloten.

Voor de Koninklijke Harmonie Doorn breken er nu drukke weken aan met de kalenderverkoop, rondgang langs de basisscholen, het kinderconcert op vrijdag 20 november en het najaarsconcert met het thema ‘Dieren’ op 21 november.