Koninklijke Harmonie Doorn op scholentour!

Op 5 februari gaat een muziekproject van start op basisschool de Sterrenboog in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Doorn. 

De kinderen van groep 5 zullen gedurende dit project kennis maken met de verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten. De kinderen van groep 6 gaan een blazersklas vormen waarin ze klassikaal gedrurende het project les krijgen op één muziekinstrument. Dat is beschikbaar gesteld door de harmonie. De lessen worden gegeven door Casper Dik en Martijn de Lange. Het project komt voort uit het programma Kinderen Maken Muziek, dat in mei 2011 werd gelanceerd door Koningin Máxima. Het doel is kinderen in Nederland in groepsverband een muziekinstrument te leren spelen. Kinderen Maken Muziek is een initiatief van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De Sterrenboog heeft voor de komende drie jaar via dit fonds een subsidie gekregen om dit muziekproject in samemwerking met de Koninklijke Harmonie Doorn mogelijk te maken.