Muzikale samenwerking op Utrechtse Heuvelrug

Muziekonderwijs is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en voor hun creativiteit. De afgelopen maanden werd er in dit kader nauw samen gewerkt door de Daltonschool Nicolaas, Heuvelrug Muziekschool en de Koninklijke Harmonie Doorn.

Deze samenwerking is tot stand gekomen in het kader van het nationale subsidieprogramma Impuls Muziekonderwijs van het fonds voor Cultuurparticipatie. De Daltonschool is de eerste school in de regio die voor de komende 3 jaar deze subsidie ontvangen heeft dankzij de inzet van de leerkrachten van de Nicolaas en de docenten van de Harmonie en de Muziekschool.

Dit schooljaar is gestart met muziekles op blaasinstrumenten door de Harmonie. Daarnaast is voor alle leerlingen een muziekmethode aangeschaft als algemene muzikale vorming. Een professionele muziekdocente van de Muziekschool gaat de leerkrachten hierbij begeleiden. Later dit schooljaar zal er gestart worden met blokfluitles en een kinderkoor.

“Het is geweldig om de kennis en de ervaring van professionele muziekdocenten en muziekamateurs te bundelen voor beter muziekonderwijs op basisscholen” aldus Hans Belderbos van de Heuvelrug Muziekschool. Richard Limpens van de Koninklijke Harmonie vult hem aan: “ We hopen dat meer scholen uit de Heuvelrug zullen volgen. Ook voor deze scholen is subsidie beschikbaar”.

cid_66d7d3ca-ef01-4486-bc3f-9650ad6b8412eurprd08_prod_outlookOp de foto de blije kinderen en leerkrachten van de Nicolaasschool samen met de bestuursleden van de Heuvelrug Muziekschool en de Koninklijke Harmonie Doorn.