Historie

“De Harmonie” werd in 1898 opgericht. Daarvoor was er in Doorn een fanfare (vanaf 1889).  Door wat onenigheid over de dirigent kwam er een soort strijd en werd er een 2e vereniging in Doorn opgericht. Dit was een harmonievereniging.  Als men de verhalen mag geloven deden zich in Doorn rond 1898 gebeurtenissen voor die ons doen denken aan de film ‘De fanfare’ van Bert Haanstra. Uiteindelijk kwam de harmonie als winnaar uit de strijd. De Harmonie is de oudste vereniging van Doorn.

Eerste activiteiten
Qua activiteiten laat deze vereniging al snel van zich horen. En wel met het organiseren van een concours in 1906. Zelfs in het jaar 1996 werd de harmonie daar nog aan herinnerd, omdat in de plaats Hoogland bij de politie een herinneringsmedaille van dat concours werd gebracht. Deze medaille was ergens op een oud dak gevonden(?) Meerdere concoursen volgen waaraan de harmonie deelnam en ook vele prijzen werden in ontvangst genomen, onder leiding van dirigent Kok. Deze dirigent heeft een lange “diensttijd” bij de vereniging gehad, 50 jaar.

Van 25-jarig jubileum tot koninklijk
In 1923 organiseert men n.a.v. het 25 jarig jubileum een concours in Doorn. De dertiger jaren waren voor alle mensen in Nederland een zware crisistijd, zo ook voor de muzikanten. In oude notulen komt dan ook voor dat werkloze leden werden vrijgesteld van contributie betaling, zodat ze nog wel hun geliefde hobby konden blijven uitoefenen. De tweede wereldoorlog betekende voor het verenigingsleven, draaien op een laag pitje. Opvallend is wel een concert op 30 augustus 1944. Dit concert werd in de bezettingstijd gehouden…. Een dag voor Koninginnedag…. En aangekondigd door middel van een oranje programmaboekje…. Een gewaagd iets in die moeilijke bezettingstijd.

Na de oorlog gaat de harmonie ook jaren van herstel in. In 1948 wordt de dirigeerstok overgedragen aan dirigent Swagers, die klarinettist was bij het Utrechts Symfonie Orkest. Onder deze dirigent weet “De Harmonie” het niveau tot in de hoogste afdeling, de vaandelafdeling, op te stuwen. Op 29 april 1952 verwierf “De Harmonie” het predikaat ‘Koninklijk’.

Oprichting slagwerkgroep
In 1956 bestond in Doorn de behoefte om naast een harmonieorkest ook een slagwerkgroep te vormen. Heel het jaar werd er door een aantal mannen hard geoefend, met als resultaat dat op 13 november 1956 voor het eerst naar een tamboerkorps kon worden geluisterd. Dit tamboerkorps blijk zeer succesvol. Zelfs zo succesvol dat het in 2006 voor de 5e keer in zijn bestaan mag deelnemen aan het Nederlands Kampioen Mars.

Eind jaren zestig komt de tv steeds meer in de huiskamers en vele verenigingen zijn daardoor aan vernieuwing toe, zo ook de Koninklijke Harmonie Doorn. Het fanatieke concoursbezoek wordt wat minder en in 1969 start Dhr. Flink als jonge nieuwe dirigent. Van dirigent Swagers wordt na ruim twintig jaren trouwe dienst afscheid genomen.

In dezelfde tijd start de vereniging ook met een majorettepeloton en het tamboerkorps komt ook steeds meer in het daglicht. Onder laatstgenoemde dirigent wordt de muziekkeuze ook aantrekkelijker voor de jeugdleden. Nadat Dhr. Flink in 1971 een ander orkest krijgt, en al snel vertrok, kwam Dhr. Van Aart, die de dirigeerstok ongeveer 5 jaar overnam.

Tamboerkorps en majorettes
Na deze twee wat kort blijvende dirigenten kwam een dirigent, Aart Beijen, die 21 jaar in het zadel zat. Eind jaren zeventig begint er in het tamboerkorps een andere wind te waaien. De tamboerleden beginnen met het aanleren van het notenschrift en er wordt concoursen van de OUGV en de KNF bezocht. Deze bezoeken aan concoursen brengen het niveau zo omhoog dat men nu in de hoogste afdeling (en dat zelfs meerdere jaren).

Met de majorettes ging het wat minder voorspoedig. Na een grote bloeiperiode in de jaren zeventig liep het animo in de tachtiger jaren sterk terug. Zodat het bestuur de beslissing moest nemen dit sterk uitgedunde majorettepeloton geen straatoptreden meer te laten verzorgen.

Het orkest maakte in de jaren ’90 een enorme groei door. En op het ogenblik zitten er bijna 70 mensen op het orkestpodium, en speelt men in de Ere afdeling van de KNF. Door het steeds groeiend aantal leden is men in staat om voor de leerlingen een opstaporkest en een jeugddrumband te formeren. In het voorjaar van 1992 kreeg de Harmonie een eigen, geheel nieuw verenigingsgebouw; in eigen beheer werd het kale casco door de leden zelf afgebouwd tot een verenigingsgebouw dat er wezen mag.

Van 100-jarig jubileum tot nu
In 1998 vierden wij het 100-jarig jubileum! Ook vond in dat jaar de oprichting plaats van deze internet site. In het jaar 2000 hebben wij officieel afscheid genomen van onze dirigent de heer Aart Beijen en verwelkomden wij Heléne Andersson, die na 5 jaar dirigeren helaas terug ging naar Zweden. Vanaf 2005 tot en met 2007 stond het orkest onder leiding van Michael de Graaf. Na ruim 20 jaar namen we in 2007 afscheid van Teus van Kommer als Tambour-maître van het korps, Gijsbert Drost neemt van hem de leiding op straat over. Vanaf 2008 heeft Casper Dik het directiestokje overgenomen. In 2019 hebben we na ruim 20 jaar nieuwe uniformen aangeschaft. In 2022 zijn we officieel eigenaar geworden van ons gebouw en de grond en we hebben het jaar daarop (in 2023) ons 125-jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd.