Lidmaatschap

We zijn een vereniging en daarom zijn alle muzikanten leden en betalen we contributie.
Als je bij ons ook muzieklessen volgt betaal je daarnaast ook lesgeld.

Contributie
Voor slechts 20 euro per maand ben je al volledig lid van de Harmonie! En de jeugd en studenten tot 24 jaar betalen 10,00 euro.

Uniform
Ieder lid dat meedoet aan marsoptredens krijgt van de vereniging een uniform in bruikleen. Voor concerten worden er tevens voor orkestleden een zwart colbert en een witte blouse verstrekt. 

Instrumenten
In principe krijgt ieder lid van de vereniging een instrument in bruikleen gesteld. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eigen instrument te gebruiken.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap gaat via secretaris@koninklijkeharmoniedoorn.nl.

Alle informatie over de vereniging staat samengevat in dit Informatieboekje.