Oud Papier

Iedere 2e zaterdag van de maand wordt het oud papier, binnen de bebouwde kom van Doorn, bij u opgehaald. Het lijkt alsof dit gebeurd door medewerkers van de gemeente, maar niets is minder waar. Het zijn leden van onze vereniging! Met 5 kraakwagens halen zij in 4 uur tijd al het oud papier op. De opbrengst van dit oud papier vormt de belangrijkste inkomstenbron voor onze vereniging. Het is voor ons dus van groot belang dat u uw oud papier bewaart en iedere maand langs de kant van de weg zet. Bovendien is dat nog eens goed voor het milieu ook!

Plaats van aanbieden
U kunt het papier aanbieden op de plaats waar u gebruikelijk ook uw huisvuil aanbiedt. Let op! Officieel mag u uw oud papier pas aanbieden vanaf 07.00 uur op de inzameldag. Indien u dit de avond ervoor reeds doet riskeert u een boete.

Tijdstip van ophalen
Onze leden halen het oud papier op vanaf 08.30 uur en rijden maar 1x door iedere straat. Zorg er dus voor dat u het op tijd buiten heeft staan.

Manier van ophalen
Oud papier wordt ingezameld met behulp van papiercontainers met een inhoud van 140 liter of 240 liter. Papier dat aangeboden wordt op of naast de container wordt niet meegenomen.