Oud Papier

Iedere 2e zaterdag van de maand wordt het oud papier, binnen de bebouwde kom van Doorn, bij u opgehaald. Het lijkt alsof dit gebeurt door medewerkers van de gemeente, maar niets is minder waar. Het zijn leden van onze vereniging! Met 5 kraakwagens halen we in 4 uur tijd al het oud papier op. De opbrengst van dit oud papier vormt de belangrijkste inkomstenbron voor onze vereniging. Het is voor ons dus van groot belang dat u uw oud papier bewaart en iedere maand langs de kant van de weg zet. Bovendien is dat nog eens goed voor het milieu ook!

Plaats van aanbieden
U kunt het papier aanbieden op de plaats waar u ook uw huisvuil aanbiedt.

Tijdstip van ophalen
Onze leden halen het oud papier op vanaf 08.30 uur en rijden maar 1x door iedere straat. Zorg er dus voor dat u het op tijd buiten heeft staan.

Manier van ophalen
Oud papier wordt ingezameld met behulp van papiercontainers met een inhoud van 140 liter of 240 liter. Papier en karton dat aangeboden wordt op of naast de container mogen wij niet meenemen van de gemeente!