Scholenproject “Let’s Play Music Lab”

Afgelopen weken zijn Casper en Margo er weer op uit geweest om een aantal leuke muzieklessen te geven aan kinderen van de Daltonschool Nicolaas, CBS De Wijngaard en basisschool de Kameleon. Er is aan de kinderen de mogelijkheid geboden om verdere kennismakingslessen te volgen bij de Harmonie: een laagdrempelige manier om eens wat blaas- en slagwerkinstrumenten uit te proberen. Dit zal plaatsvinden in 4 weken op de vrijdagmiddag, de bijdrage in de kosten bedraagt per kind 20 € voor deze 4 lessen. Het muziekinstrument is in bruikleen van de harmonie. U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier dat is meegegeven door de basisscholen, of door contact op te nemen met onze secretaris (secretaris@koninklijkeharmoniedoorn.nl).