Uitdagingen genoeg voor KHD in 2015!

Op dinsdagavond 4 november werd er een keer niet gerepeteerd in het gebouw van de Koninklijke Harmonie Doorn, maar volop gepraat over het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar het volgende jaar tijdens de najaarsledenvergadering.

Tijdens de vergadering werd de Doornkalender gepresenteerd. Binnenkort komen leden van de KHD langs de deuren in Doorn om deze kalender te verkopen. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan onze vereniging. Uit de begroting bleek dat alle inkomsten meer dan welkom zijn en dat de uitgaven kritisch bekeken moeten  worden.

Dus genoeg uitdagingen voor het bestuur in 2015, dat na deze vergadering weer voltallig is. De vergadering stemde toe dat Martijn Adema plaats neemt in het bestuur, waarmee het aantal bestuursleden weer op 7 komt. Na de rondvraag sloot voorzitter Richard Limpens de vergadering rond de klok van kwart over negen.